SIS terapie

SIS terapie

Super Inductive System

Veronika Vavříková

Telefon :

581 679 470

E-mailová adresa

vavrikova@nemocnice-hranice.cz

Telefonní kontakt ambulance

581 679 470

SIS terapie (Super Inductive System) je plánovaný, neinvazivní terapeutický výkon na přístroji BTL – 6000 Super Inductive System, který vytváří elektromagnetické pole, které ovlivňuje svalovou a nervovou tkáň.

Systém je indikován u poruch muskuloskeletálního aparátu (svalové a kosterní soustavy), nervového systému a k ošetření měkkých tkání.

Indikující pracoviště: Neurologická ambulance, Ortopedická ambulance, Chirurgická ambulance, Ambulance plastické chirurgie a praktičtí lékaři.

Před výkonem indikující lékař pacienta řádně poučí a pacient podepíše Informovaný souhlas s provedením tohoto výkonu, který je součástí Žádanky na terapii.

Výkon SIS terapie NENÍ hrazen ze zdravotního pojištění.

SIS Terapie letáček

 

Přiložené soubory ke stažení


Ordinační hodiny
Pondělí
Individuální dle objednání
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Header Style
Sticky Menu
Color skins
COLOR SCHEMES