Informace poskytované obětem trestných činů

Dnem 1. 8. 2013 nabyl účinnost zákon č. 45/2013 sb, "O obětech trestných činů". V souladu se zněním tohoto zákona uvádíme informace o tom, na které subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů se můžete obrátit s žádostí o odbornou pomoc a za jakých podmínek máte právo na poskytnutí bezplatné odborné pomoci.

Na základě výše uvedeného zákona se střediska Probační a mediační služby stávají poskytovateli pomoci obětem trestných činů.

Oběti trestných činů se mohou kterýkoliv pracovní den obracet na příslušná střediska Probační a mediační služby, která působí ve všech soudních okresech České republiky. Celkem se jedná o 74 středisek a 4 pobočky.

Poskytnuté služby jsou bezplatné!

PŘÍLOHY


Header Style
Sticky Menu
Color skins
COLOR SCHEMES