Pro pacienty

Informační materiály pro pacienty a návštěvníky nemocnice

Formuláře

Formuláře pro pacienty k vyplnění

Pacient a lékař

Informace

pro pacienty a návštěvníky Nemocnice Hranice a.s.

Práva pacienta v souvislosti s poskytováním informací o jeho zdravotním stavu a nahlížení do zdravotnické dokumentace 

 Přístup do zdravotnické okumentace

Přiložený soubor Velikost
Přístup do zdravotnické okumentace 46.24 KB

 Zapůjčení zdravotnické dokumentace

Přiložený soubor Velikost
Zapůjčení zdravotnické dokumentace 43.09 KB

 Seznam zkratek používaných ve zdravotnické dokumentaci

Přiložený soubor Velikost
Seznam zkratek používaných ve zdravotnické dokumentaci 100.45 KB

 

Co je nutné si vzít s sebou do nemocnice při nástupu k hospitalizaci :

Doklady:

 • občanský průkaz
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • průkazy osobního onemocnění – průkaz diabetika, průkaz pacienta užívajícího Warfarin apod.
 • doporučení k hospitalizaci od Vašeho ošetřujícího lékaře (neplatí pro akutní stavy)
 • výsledky Vašich vyšetření – předoperační vyšetření – NE STARŠÍ 14 dnů
 • potvrzení PN – pokud již Vám bylo vydáno a jste pracující
 • kontaktní adresu a telefon na Vaše rodinné příslušníky

Léky, které pravidelně doma užíváte:

 • seznam léků, které pravidelně užíváte
 • inhalační spreje, inzulinová pera
 • léky, které nejsou běžné a jejichž objednání v lékárně vyžaduje určitý čas

Prádlo:

 • ručníky
 • spodní prádlo
 • kapesníky
 • přezůvky, ponožky
 • noční košile, pyžamo, župan
 • jednorázové pleny

Hygienické potřeby:

 • holící strojek u mužů
 • zubní pasta, kartáček na zuby, ústní voda na ošetření zubní protézy
 • hřeben
 • mýdlo
 • toaletní papír
 • další hygienické potřeby pro ženy – inkontinentní vložky, stomické pomůcky

Kompenzační pomůcky:

Nezapomeňte si s sebou do nemocnice přinést kompenzační pomůcky, které užíváte ve svém běžném životě, např.:

 • brýle
 • zubní protézu
 • naslouchadlo
 • elastické pomůcky
 • francouzskou hůl apod.

K hospitalizaci si NEBERTE:

 • šperky
 • cennosti
 • velký obnos peněz
 • vkladní knížky a doklady od bankovních účtů
 • zbraně
 • cigarety, alkohol
 • počítač, notebook

Před operačním zákrokem je nutno odlakovat nehty, odstranit gelové nebo nalepovací nehty, sundat náušnice, piercing !

Dále doporučujeme si s sebou vzít věci na rozptýlení – knihy, časopisy apod.

Pravidla pro NÁVŠTĚVY na lůžkových stanicích nemocnice

 • Oddělení: Chirurgie, Plastická a estetická chirurgie, Gynekologie, Interna E a Pediatrie

Po - Pá 15:00 - 17:00 hod.

So - Ne 14:00 - 16:00 hod.

Mimo tuto dobu pouze se souhlasem ošetřujícího lékaře.

 • Oddělení: Oddělení následné a paliativní péče (stanice A, B, D)

Po - Ne 14:00 - 16:00 hod.

Mimo tuto dobu pouze se souhlasem ošetřujícího lékaře.

 • Oddělení: Interna B

Po - Ne 14:00 - 16:00 hod.*

Mimo tuto dobu pouze se souhlasem ošetřujícího lékaře.

* U pacientů na infekčním lůžku v návštěvní hodiny i mimo tuto dobu pouze se souhlasem ošetřujícího lékaře.

 • Oddělení: ARO

Po - Pá 15:00 - 17:00 hod.

So - Ne 14:00 - 16:00 hod.

V návštěvní hodiny i mimo tuto dobu pouze se souhlasem ošetřujícího lékaře.

Propuštění z ústavní péče  -  ukončení hospitalizace

1) Rozhodnutí o propuštění provede primář oddělení při velké vizitě a současně pacienta o propuštění informuje.

2) Ošetřující lékař uzavře zdravotnickou dokumentaci, informuje a poučí pacienta a vyhotoví :

 • „propouštěcí zprávu“
 • „předpis léků“
 • „hlášení ošetřujícího lékaře“ - a odešle na OSSZ nejpozději následující pracovní den

3) Všeobecná sestra na základě rozhodnutí lékaře připraví pacienta k propuštění :

 • Předá svršky a cennosti proti podpisu v případě, že byly během hospitalizace přijaty do úschovy.
 • Připraví (dle potřeby pacienta) lékařem písemně schválenou „Pracovní neschopnost“ (PN), „Průkaz trvání PN“, „Žádanku na ortopedickou pomůcku“, „Žádanku na zajištění domácí péče“ eventuelně „Průkaz na transport pacienta“.
 • Ukončí ošetřovatelskou dokumentaci, informuje pacienta o další ošetřovatelské péči a způsobu stravování, v případě překladu pacienta vypíše „sesterskou překladovou zprávu“.
 • Odepíše pacienta z „Rozpisu stravy“ a „Hlášení o počtu nemocných“.
 • Při ukončení PN předá II. část tiskopisu k evidenci na interní ambulanci (akutní příjem).
 • V případě potřeby kontrolního vyšetření objedná termín telefonicky na příslušné odborné ambulanci.
 • V případě, že pacient nepředloží platný průkaz ZP, oznámí ukončení hospitalizace na provozní účtárnu. Provozní účetní vystaví účet a převezme přímé úhrady za poskytnutou zdravotní péči.

Překlad pacienta do jiného zdravotnického zařízení

1) Překlad z indikace lékaře

 • Překlad je uskutečněn za účelem zajištění žádoucí lékařské péče a to na jiné pracoviště.
 • Tento překlad je vždy řádně telefonicky domluven. Dané pracoviště musí souhlasit s přijetím pacienta a ten musí souhlasit s překladem.
 • O všech těchto rozhodných skutečnostech provede lékař zápis do zdravotnické dokumentace.
 • Pacientovi je vydána kompletní „Lékařská zpráva o hospitalizaci“, a to jak lékařská tak ošetřovatelská.
 • Indikující lékař dle stavu pacienta zajistí příslušný transport tak, aby nedošlo ke zhoršení či destabilizaci stavu nemocného.
 • Před transportem je třeba využít všech prostředků ke stabilizaci stavu pacienta.
 • O převzetí pacienta a zdárném transportu se indikující lékař telefonicky přesvědčí.

2) Překlad na přání pacienta - (jeho zákonného zástupce)

 • Tento překlad se řídí pravidly uvedenými v předchozím bodě 1) s výjimkou toho, že transport zdravotnickým vozidlem pacienta mimo území okresu lze poskytnout jen s předchozím souhlasem revizního lékaře pojišťovny.
 • Pokud revizní lékař s tímto nesouhlasí hradí transport pacient.
 • Transport musí zaručit, že nedojde ke zhoršení, či destabilizaci zdravotního stavu pacienta. Jinak si lékař před odjezdem pacienta vyžádá „negativní reverz“.
 • Před transportem musí být pacient stabilizován a musí být vyčerpány všechny neodkladné výkony zaručující zdárný průběh léčby.

Transport pacienta

Sestra objedná převoz pacienta telefonicky na dopravním dispečinku nemocnice, osobně informuje řidiče sanitního vozu při předání pacienta o způsobu transportu eventuelně zajistí jeho doprovod.

Vnitřní řád nemocnice

Přiložený soubor Velikost
Vnitřní řád nemocnice 973.78 KB

Informace o postupu podávání stížností

Přiložený soubor Velikost
Informace o postupu podávání stížností 36.94 KB

Rádce pacienta - příručka ke zlepšení bezpečí pacienta

Přiložený soubor Velikost
Patient Guide - Patient Safety Improvement Manual 2.71 MB

Etický kodex práv pacientů

Přiložený soubor Velikost
Etický kodex práv pacientů 38.49 KB
Přiložený soubor Velikost
Patient Bill of Rights and Responsibilities 30.68 KB
Přiložený soubor Velikost
Patientenrechte 36.78 KB
Přiložený soubor Velikost
Права пациентов 56.81 KB

Informace poskytované obětem trestných činů

Dnem 1. 8. 2013 nabyl účinnost zákon č. 45/2013 sb, "O obětech trestných činů". V souladu se zněním tohoto zákona uvádíme informace o tom, na které subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů se můžete obrátit s žádostí o odbornou pomoc a za jakých podmínek máte právo na poskytnutí bezplatné odborné pomoci.

Na základě výše uvedeného zákona se střediska Probační a mediační služby stávají poskytovateli pomoci obětem trestných činů.

Oběti trestných činů se mohou kterýkoliv pracovní den obracet na příslušná střediska Probační a mediační služby, která působí ve všech soudních okresech České republiky. Celkem se jedná o 74 středisek a 4 pobočky.

Poskytnuté služby jsou bezplatné!

PŘÍLOHY

Přiložený soubor Velikost
Program podpory zdraví 523.57 KB
 • Edukační materály pro pacienty v problematice prevence vzniku dekubitů (proleženin) , předcházení pádu a hygienické dezinfekce rukou 

Přiložený soubor Velikost
edukacni-materialy-pady-dekubity-hdr.pdf 419.93 KB
 • Edukační materiály pro pacienty v problematice závislosti na tabáku

Edukační materiály na webu ministerstva zdravotnictví (odkaz)

Národní linka pro odvykání: 800 350 000

 • Edukační materiály pro pacienty v problematice závislosti na alkoholu

Nepít je normální. Kampaň ministerstva zdravotnictví upozorňuje na rizika konzumace alkoholu - www.nepitjenormalni.cz

Národní linka pro odvykání: 800 350 000

 • Rady pro větší gynekologické operace 

Přiložený soubor Velikost
Rady pro menší gynekologické operace 34.26 KB
 • Rady pro větší gynekologické operace

Přiložený soubor Velikost
Rady pro větší gynekologické operace 35.25 KB

 • Pokyny pro hospitalizované pacienty

Přiložený soubor Velikost
Pokyny pro hospitalizované pacienty 56 KB
 • Informace pro doprovod dětí hospitalizovaných na dětském oddělení nemocnice

Formuláře

Formuláře pro pacienty ke stažení a vyplnění

 • Žádost o kopii zdravotnické dokumentace

Přiložený soubor Velikost
Žádost o kopii zdravotnické dokumentace 43.82 KB
 • Žádost o nahlížení do zdravotnické dokumentace

Přiložený soubor Velikost
Žádost o nahlížení do zdravotnické dokumentace 43.37 KB
 •  Žádost o příjetí na Oddělení následné a paliativní péče Nemocnice Hranice a.s.

Přiložený soubor Velikost
Zadost_o_prijeti_ONP 257.65 KB
 • Žádost o výplatu důchodu do zdravotnického zařízení

Přiložený soubor Velikost
Žádost o výplatu důchodu do zdravotnického zařízení 30.15 KB
 • Dotazník spokojenosti pro ambulantní pacienty

Přiložený soubor Velikost
Dotazník spokojenosti pro ambulantní pacienty 38.87 KB
 •  Dotazník spokojenosti pro hospitalizované pacienty

Přiložený soubor Velikost
Dotazník spokojenosti pro hospitalizované pacienty 46.55 KB
 • Dotazník před očkováním proti onemocnění COVID-19

Přiložený soubor Velikost
Dotazník před očkováním proti onemocnění COVID-19 291.07 KB


Header Style
Sticky Menu
Color skins
COLOR SCHEMES