Rehabilitace

Primář

MUDr. Ivana Skulinová

Telefon Primář:

581 679 376

Vedoucí fyzioterapeut

Mgr. David Hýžďal

Telefon:

581 679 392

Objednání Rehabilitace Hranice

Objednání nejlépe osobně na oddělení se žádankou od praktického nebo odborného lékaře v době: Po - Pá od 6:30 do 14:30 hod. (případně telefonicky)

Objednání Rehabilitace Lipník n/B

Objednání nejlépe osobně na oddělení se žádankou od praktického nebo odborného lékaře v době: Út - Čt od 6:30 do 14:30 hod. (případně telefonicky)

Rehabilitační oddělení je součástí Nemocnice Hranice od roku 1955. Provoz je v současnosti rozdělen na dvě pracoviště - Hranice a Lipník nad Bečvou. Největší zastoupení mezi diagnózami mají poruchy pohybového ústrojí, poúrazové stavy a neurologická onemocnění. 

Komplexní rehabilitační péči o pacienty zajišťují dvě lékařky s atestací v oboru rehabilitace a fyzikální medicíny.

MUDr. Anna Horová - RHB ambulance Lipník nad Bečvou

- MUDr. Ivana Skulinová - RHB ambulance Hranice

Samotné výkony provádí tým fyzioterapeutů a zdravotních sester. 

Pracoviště v Lipníku nad Bečvou zajišťují dva fyzioterapeuti, jeden ergoterapeut a jedna zdravotní sestra.

 

Rehabilitační oddělení poskytuje celou šíři komplexní léčby:

INDIVIDUÁLNÍ  TERAPIE

 1. individuální léčebná tělesná výchova
 2. skupinová léčebná tělesná výchova (skoliózy, vertebrogenní potíže, bolesti kolenních kloubů a další)
 3. Vojtova reflexní lokomoce
 4. Bobath koncept pro dospělé
 5. PNF (Proprioceptivní neuromuskulární facilitace)
 6. McKenzie metoda – Mechanická diagnostika a terapie
 7. léčba funkční ženské sterility dle Mojžíšové
 8. manuální lymfdrenáž
 9. reflexní masáž
 10. měkké techniky
 11. mobilizace kloubů
 12. manipulace kloubů
 13. míčkování
 14. kinesiotapig
 15. respirační fyzioterapie
 16. ergoterapie
 17. cvičení na rehabilitačních míčích a overballech
 18. senzomotorika
 19. cvičení s Thera-bandy
 20. DNS - Dynamická Neuromuskulární Stabilizace
 21. BPP - Bazální posturální programy
 22. ACT - akrální koaktivační terapie

 VODOLÉČBA

 • parafínové zábaly
 • vířivé koupele končetin a celotělové koupele
 • přísadové koupele

ELEKTROLÉČBA

 • elektroterapie (galvanoterapie, diadynamické proudy, elektrostimulační proudy, TENS a další)
 • ultrasonoterapie
 • magnetoterapie
 • rebox

Ordinační hodiny - Rehabilitační oddělení Hranice, Zborovská 1245
Pondělí
7:00 - 12:00
12:30 - 15:00 (pro zvané)
Úterý
7:00 - 12:00
12:30 - 15:00 (pro zvané)
Středa
7:00 - 12:00
12:30 - 15:00 (pro zvané)
Čtvrtek
7:00 - 12:00
12:30 - 15:00 (pro zvané)
Pátek
7:00 - 12:00
12:30 - 15:00 (pro zvané)

Pouze pro předem objednané po osobní či telefonické domluvě na čísle 581 679 393

Provozní doba rehabilitačního oddělení: 5:30 – 15:00
Provozní doba na elektroléčbě: 6:00 – 14:30 


Header Style
Sticky Menu
Color skins
COLOR SCHEMES