Radiodiagnostické oddělení

Primář

MUDr. Alena Jelínková

Telefon Primář:

581 679 181

Vedoucí radiologický asistent

Bc. Veronika Číhalová

Telefon:

581 679 180

E-mailová adresa

cihalova@nemocnice-hranice.cz

UZV vyšetření

Klikněte pro telefonické objednání ultrazvukového vyšetření.

CT vyšetření

Klikněte pro telefonické objednání vyšetření CT.

Vyšetření pacienta s využitím rtg záření bylo v naší nemocnici možné od jejího vzniku, avšak samostatné oddělení vedené odborným lékařem zde funguje od roku 1965. V roce 1999 bylo vybudováno zcela nové oddělení, které je umístěno v přízemí hlavní nemocniční budovy v blízkosti nepřetržitých ambulantních provozů a pracovišť intenzívní péče.

Moderní oddělení splňuje přísné požadavky radiační hygieny, je vybaveno potřebnou technikou pro skiagrafická i skiaskopická vyšetřování, zařízením pro digitalizaci rtg obrazu, které snižuje zátěž rtg zářením i spotřebu materiálu.

Proces zpracovávání rtg snímků je na oddělení zcela digitalizován. Oddělení také disponuje moderním ultrazvukovým přístrojem s barevným doplerem. Detašované pracoviště pro skiagrafická vyšetřování je umístěno v Lipníku nad Bečvou. Toto pracoviště je rovněž upraveno v souladu se zásadami radiační hygieny a slouží pro odborné ambulance.

Dalším odloučeným pracovištěm je akreditované mamodiagnostické centrum v Přerově, které jako jediné v okolí slouží k diagnostice onemocnění ženského prsu (mamografem i ultrazvukovým přístrojem) včetně provádění mamárního screeningového programu. Pracoviště je samostatným primariátem. Toto pracoviště se nachází v nově zrekonstruovaných prostorech na ulici Dr.Skaláka v centru města Přerova. Jsou zde instalovány dva mamografické přístroje, pracující v režimu přímé digitalizace obrazu, sloužící k prostorovému zaměření nehmatných nálezů v prsu. Všechna pracoviště jsou personálně propojena a úzce spolupracují.

V roce 2018 pořídila Nemocnice Hranice a.s. nový moderní CT vyšetřovací přístroj, který je významným přínosem pro pacienty nemocnice a blízkého okolí. Na našem oddělení je ročně provedeno 40 000 vyšetření, z toho 7 000 sonografických vyšetření a přes 5 000 CT vyšetření. V mamodiagnostickém centru je prováděno kolem 8 000 mamografií a sonografií prsu za rok. Odbornou péči o pacienty zajišťují 6 lékařů s II. atestací v oboru radiodiagnostiky.


Header Style
Sticky Menu
Color skins
COLOR SCHEMES