ONPP B

Oddělení následné a paliativní péče - stanice B

Primář oddělení

MUDr. Aleš Kuča

Telefonní kontakt na primáře

581 679 230

Vrchní sestra

Bc. Martina Frydryšková

Telefonní kontakt na vrchní

581 679 168

Telefonní kontakt na oddělení

581 679 236

Poslední patro v hlavní budově

Návštěvní doba na stanici B je od 14 do 16 hodin.

Oddělení následné a paliativní péče (ONP) je součástí naší nemocnice od roku 1991, dříve jako LDN . Je umístěno v hlavní budově nemocnice a disponuje třemi lůžkovými stanicemi (A, B, D) s celkovou kapacitou 90 lůžek. Toto oddělení pečuje o pacienty po operacích, úrazech, náhlých mozkových příhodách a po akutních srdečních a plícních onemocněních. Probíhá zde rehabilitace a rekonvalescence těchto pacientů. Součástí činnosti oddělení je i paliativní péče o pacienty v terminálním stádiu chronických chorob a zhoubných nádorových onemocnění, jakož i péče o dlouhodobě nemocné.

Oddělení má k dispozici potřebné technické zázemí (RTG, EKG, UZV, CT, laboratorní provozy), je vybaveno antidekubitálními a rehabilitačními prostředky.  Vysoké fyzické a psychické nároky na zdravotnický personál jsou specifikou tohoto oddělení.

Odbornou péči o pacienty zajišťují lékaři specializovní v oboru gerontologie - geriatrie, paliativní medicíny, chirurgie, interny, neurologie, odborně vzdělané sestry a rehabilitační pracovnice. Oddělení je akreditováno ministerstvem zdravotnictví pro postgraduální vzdělávání v oboru gerontologie a geriatrie.

V rámci tohoto pracoviště funguje geriatrická ambulance a ambulance paliativní péče.

Ročně je na oddělení hospitalizováno průměrně asi 1000 pacientů.

Přijetí pacienta na oddělení je realizováno po předchozí domluvě, prostřednictvím shora uvedených ambulancí, prostřednictvím akutního příjmu/interní ambulance nemocnice nebo plánovaně na základě formuláře.


Header Style
Sticky Menu
Color skins
COLOR SCHEMES