Oddělení klinické mikrobiologie

Primář

MUDr. Bořivoj Hladký

Telefon Primář:

581 679 452

Zástupkyně primáře

Mgr. Věra Šafaříková

Telefon:

581 679 445

Oddělení klinické mikrobiologie vybudované v roce 1995 se stalo nedílnou součástí laboratorních provozů nemocnice.

Povahou svých činností se řadí mezi její klinické obory. Provádí komplexní laboratorní vyšetření – bakteriologická, parazitologická, virologická, imunoserologická, mykologická, alergologická, doplněná o odbornou konzultační činnost v tomto oboru. Vyšetřuje kultivačními, mikroskopickými, imunoserologickými a molekulárně biologickými metodami odebraný biologický materiál z klinických pracovišť lůžkového i ambulantního typu.

Oddělení zajišťuje svoz biologického materiálu, poskytuje odběrové soupravy a zpětný rozvoz nebo zasílání výsledků vyšetření i s možností elektronického způsobu přenosu výsledků vyšetření. Provádí telefonická hlášení nálezu závažných patogenů.

Odbornou práci na oddělení zajišťuje tým školených odborných pracovníků pod vedením lékaře – klinického mikrobiologa.

Ceník mikrobiologických vyšetření

Zobrazte si ceník mikrobiologických vyšetření nehrazených ze zdravotního pojištění

Žádanka Oddělení klinické mikrobiologie

Žádanka Oddělení klinické mikrobiologie ke stažení.


Header Style
Sticky Menu
Color skins
COLOR SCHEMES