Oddělení klinické mikrobiologie

Primář

MUDr. Bořivoj Hladký

Telefon Primář:

581 679 452

Vedoucí zdravotní laborantka

Mgr. Bc. Daniela Viačková, Ph.D.

Telefon:

581 679 441

E-mailová adresa

viackova@nemocnice-hranice.cz

Oddělení klinické mikrobiologie vybudované v roce 1995 se stalo nedílnou součástí laboratorních provozů nemocnice.

Povahou svých činností se řadí mezi její klinické obory. Provádí komplexní laboratorní vyšetření – bakteriologická, parazitologická, virologická, imunoserologická, mykologická, alergologická, doplněná o odbornou konzultační činnost v tomto oboru. Vyšetřuje kultivačními, mikroskopickými, imunoserologickými a molekulárně biologickými metodami odebraný biologický materiál z klinických pracovišť lůžkového i ambulantního typu.

Oddělení zajišťuje svoz biologického materiálu, poskytuje odběrové soupravy a zpětný rozvoz nebo zasílání výsledků vyšetření i s možností elektronického způsobu přenosu výsledků vyšetření. Provádí telefonická hlášení nálezu závažných patogenů.

Odbornou práci na oddělení zajišťuje tým školených odborných pracovníků pod vedením lékaře – klinického mikrobiologa.

Ceník mikrobiologických vyšetření

Zobrazte si ceník mikrobiologických vyšetření nehrazených ze zdravotního pojištění


Header Style
Sticky Menu
Color skins
COLOR SCHEMES