Oddělení klinické biochemie a hematologie

Primář

Mgr. Dagmar Lačná

Telefon Primář:

581 679 287

Analytik OKBH

Mgr. Petra Ošmerová

Telefon:

581 679 281

Lékař OKBH

Mgr. MUDr. Ctirad Musil

Telefon:

581 679 293

Vedoucí zdravotní laborantka

Mgr. Alice Javorková

Telefon:

581 679 341

E-mailová adresa

javorkova@nemocnice-hranice.cz

Úsek  klinické  biochemie

Biochemická laboratoř pracuje v nemocnici od roku 1951 jako součást interního oddělení a jako samostatné oddělení funguje od roku 1964.
V současné době je naše oddělení technicky velice dobře zabezpečeno. Je vybaveno dvěma automatickými biochemickými analyzátory, přístrojem k vyšetření acidobazické rovnováhy, plamenným fotometrem k vyšetření iontů, osmometrem (podílí se na zajištění neodkladné péče o pacienty), elektroforetickým přístrojem pro kvantitativní hodnocení elektroforézy plasmatických bílkovin. Mimo biochemická vyšetření jsou na oddělení prováděna na speciálních automatických analyzátorech imunochemická vyšetření.
Naše pracoviště je také zapojeno do externího systému kontroly kvality pro biochemické i imunochemické parametry. Získaným osvědčením garantujeme správnost vydávaných výsledků.
Ročně je na našem oddělení provedeno průměrně 540 000 vyšetření, z tohoto počtu je provedeno 35% pro hospitalizované pacienty a 65% pro pacienty ambulantní. Oddělení totiž zajišťuje vyšetřování i pro terénní lékaře našeho spádového území.
Odbornou činnost oddělení zajišťují 2 vysokoškolští pracovníci se specializací v oboru biochemie a 6 zdravotních laborantek, které zajišťují i nepřetržité pohotovostní služby. 

Úsek  hematologie

Hematologická laboratoř poskytuje  vyšetření hematologické, hemokoagulační a imunohematologické.
V laboratořích využíváme velmi kvalitních analyzátorů, které nám umožňují vyšetření krevních obrazů, jednotlivých testů krevního srážení a přetransfuzní vyšetření včetně vyšetření protilátek u pacientů a těhotných žen. Provádíme morfologická vyšetření nátěrů krve a kostní dřeně a některých tělních tekutin.

Informace pro dárce

Odkaz na sekci věnovanou dárcům krve.

Hematologická ambulance

Navštívit stránku Hematologické ambulance Nemocnice Hranice a.s.


Header Style
Sticky Menu
Color skins
COLOR SCHEMES