Oddělení klinické biochemie a hematologie

Primář

Mgr. Dagmar Lačná

Telefon Primář:

581 679 287

Vedoucí zdravotní laborantka

Mgr. Alice Javorková

Telefon:

581 679 341

E-mailová adresa

javorkova@nemocnice-hranice.cz

Oddělení klinické biochemie a hematologie je součástí laboratorního komplementu Zdravotnické laboratoře Nemocnice Hranice a.s.

OKBH  provádí vyšetření biologického materiálu pro ambulantní a hospitalizované pacienty Nemocnice Hranice a.s., ale také pro pacienty praktických lékařů a specialistů naší spádové oblasti. Služby nabízíme v nepřetržitém provozu 24 hodin denně.

Pro speciální vyšetření, která v naší laboratoři neprovádíme, zajišťujeme příjem, zpracování a transport do jiné laboratoře. Samozřejmostí je zasílání výsledků elektronickou formu. 

Kvalita vyšetřovacích metod je sledována externím hodnocením kontrolního systému SEKK, kterého se pravidelně účastníme. Vysoká úroveň služeb je garantována osvědčením o akreditaci, vydaným Českým institutem pro akreditaci, na základě posouzení splnění akreditačních požadavků, podle ČSN EN ISO 15189:2013.

Vyšetření prováděná OKBH jsou určena pro potřeby pacientů pojištěných u zdravotních pojišťoven v České republice nebo pro potřeby samoplátců, kteří chtějí provést laboratorní vyšetření na vlastní žádost a jsou hrazená žadatelem (platba kartou je možná). Ceník pro samoplátce na dotaz v laboratoři.

OKBH zajišťuje základní a speciální vyšetření krve, moči, mozkomíšního moku a jiného biologického materiálu s použitím řady biochemických, analytických, imunochemických, imunologických a mikroskopických metod.

Základ biochemického a imunochemického přístrojového vybavení představuje analytický systém  od společnosti Abbott. Dále je biochemická laboratoř vybavena automatickým močovým analyzátorem, osmometrem, přístrojem na měření acidobazické rovnováhy, stolním glukometrem, kapalinovou chromatografii pro glykovaný hemoglobin, poloautomatem na elektroforetické metody.

Hematologické přístrojové vybavení na vyšetření krevních obrazů představuje analyzátor  firmy Abbott. Pro koagulační vyšetření je k dispozici analyzátor od Siemens.

Soubor vyšetření:

  • biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč, punktát, mozkomíšní mok, stolice)
  • imunochemická vyšetření ( stanovení hormonů štítné žlázy, nádorových markerů, kardiálních markerů, lékových koncentrací, základní toxikologické vyšetření moče)
  • hematologická a koagulační vyšetření krve
  • vyšetření acidobasické rovnováhy
  • elektroforézy bílkovin
  • Imunohematologické vyšetření - krevní skupiny, screening protilátek, testy slučitelnosti
  • morfologické vyšetření nátěrů periferní krve a kostní dřeně
  • související logistické služby spojené s laboratorním vyšetřováním a transportem biologického materiálu

Ke stažení

Spektrum metod na oddělení klinické biochemie a hematologie:

Ke stažení objednávkový interaktivní formulář (lze vyplnit elektronicky):

 

Informace pro dárce

Odkaz na sekci věnovanou dárcům krve.

Hematologická ambulance

Navštívit stránku Hematologické ambulance Nemocnice Hranice a.s.


Header Style
Sticky Menu
Color skins
COLOR SCHEMES