Kardiologická ambulance

MUDr. Zbyněk Jelínek

Primář

MUDr. Zbyněk Jelínek

Telefon Primář:

581 679 352

E-mailová adresa

jelinek.z@nemocnice-hranice.cz

Telefonní kontakt ambulance

581 679 351

Kardiologická ambulance je samostatným pracovištěm v rámci Nemocnice Hranice a.s.
Jsou zde vyšetřováni a léčeni pacienti s veškerým spektrem onemocnění srdce (především s nejrůznějšími formami poruch srdečního rytmu, ischemické choroby srdeční, chlopenních vad, hypertenze apod.).
K dispozici máme špičkové  přístroje pro kompletní neinvazivní diagnostiku (EKG, kardiologický sonograf včetně jícnové sondy, EKG holterovský systém umožňující až 7- denní ambulantní monitoraci, TK Holtery) obsluhované erudovaným personálem, samozřejmostí je i provádění zátěžových testů.
Je-li zdravotní stav pacienta akutní a vyžaduje-li pobyt v nemocnici, hospitalizujeme přímo na lůžkovém oddělení ve stejné budově.
Při potřebě invazivního kardiologického zákroku nebo kardiochirurgické operace úzce spolupracujeme s okolními kardiocentry, především ve FN Olomouc.


Ordinační hodiny
Pondělí
07:00 - 11:30
Úterý
12:00 - 15:00
Středa
07:00 - 11:30
Čtvrtek
12:00 - 15:00
Pátek
12:00 - 15:00

Tyto ordinační hodiny jsou platné pro ambulantní vyšetření objednaných pacientů.
Mimo tuto dobu jsou prováděna echokardiografická vyšetření, ergometrie, EKG Holtery, TK Holtery a další vyšetření.

EKG vyšetření denně  7:00 - 14:00  (možno i bez předchozího tel. objednání).

 


Header Style
Sticky Menu
Color skins
COLOR SCHEMES