Interní E

Interní oddělení stanice E

Primář oddělení

MUDr. Pavel Přibyl

Telefonní kontakt na primáře

581 679 380

Vrchní sestra

Bc. Ivana Mykytinová

Telefonní kontakt na vrchní

581 679 244

Telefonní kontakt na oddělení

581 679 117

První patro v hlavní budově

Interní oddělení stanice E včetně jednotky intenzivní péče je jednou ze stěžejních součásti hranické nemocnice od jejího založení. Za uplynulé desítky let zde pracovalo mnoho vynikajících lékařů, z nichž je potřeba vzpomenout zvláště dlouholetého přednostu odd. doc. MUDr. Stanislava Kuthana, který patřil k průkopníkům nových diagnostických metod v gastroenterologii v celoevropském měřítku. Současný kolektiv lékařů a sester se snaží na skvělou práci svých předchůdců navazovat.

V nynější době disponuje interní oddělení stanice E celkem 13 standardními lůžky. Jsou zde ošetřováni především pacienti s chorobami kardiovaskulárními, respiračními, gastrointestinálními a metabolickými. JIP disponuje 4 lůžky pro intenzivní péči.

K  internímu oddělení patří i ambulantní provoz, jehož největší součástí je kardiologická ambulance zajišťující kromě běžných ambulantních vyšetření celé spektrum neinvazivních kardiologických diagnostických metod (především transtorakální a transesofageální echokardiografie, zátěžové testy, EKG a tlakové holterovské monitorace a další metody) pro pacienty nejen z našeho spádového území. Dále pak obezitologie, edokrinologie, diabetologie (MUDr. Vinckerová), gastroenterologická ambulance, interní ambulance (prim. MUDr. Nováková).

V ambulantním traktu interní oddělení velmi úzce spolupracuje s oddělením akutního příjmu.

Naše pracoviště je držitelem akreditace ministerstva zdravotnictví pro specializační vzdělávání  v oboru vnitřního lékařství a intenzivní medicíny.

 


Header Style
Sticky Menu
Color skins
COLOR SCHEMES