Interní

Interní oddělení

Primář oddělení

MUDr. Pavel Přibyl

Telefonní kontakt na primáře

581 679 380

Vrchní sestra

Bc. Martina Frydryšková

Telefonní kontakt na vrchní

581 679 168

Telefonní kontakt na oddělení

581 679 236

Interní oddělení je jednou ze stěžejních součásti hranické nemocnice od jejího založení.Za uplynulé desítky let zde pracovalo mnoho vynikajících lékařů, z nichž je potřeba vzpomenout zvláště dlouholetého přednostu odd. doc. MUDr. Stanislava Kuthana, který patřil k průkopníkům nových diagnostických metod v gastroenterologii v celoevropském měřítku. Současný kolektiv lékařů a sester se snaží na skvělou práci svých předchůdců navazovat. V nynější době disponuje interní oddělení 45 lůžky, z nich 4 tvoří jednotku intenzivní péče , kde jsou za pomoci moderní monitorovací a léčebné techniky ošetřováni především pacienti s akutními formami kardiovaskulárních, respiračních, gastrointestinálních a metabolických chorob. Na JIP navazuje 8-lůžkové oddělení intermediární péče. Většina pokojů je 1-3 lůžkových a disponuje vlastním sociálním zařízením. K  internímu oddělení patří i ambulantní provoz, jehož největší součástí je kardiologická ambulance zajišťující kromě běžných ambulantních vyšetření celé spektrum neinvazivních kardiologických diagnostických metod ( především transtorakální a transesofageální echokardiografie, zátěžové testy, EKG a tlakové holterovské monitorace a další metody) pro pacienty nejen z našeho spádového území. V ambulantním traktu interní oddělení velmi úzce spolupracuje s oddělením akutního příjmu, se kterým je prostorově i personálně propojeno, a se samostatným gastroenterologickým oddělením. Naše pracoviště je držitelem akreditace ministerstva zdravotnictví pro specializační vzdělávání  v oboru vnitřního lékařství a intenzivní medicíny.


Header Style
Sticky Menu
Color skins
COLOR SCHEMES