Hematologicko - transfuzní oddělení

Primář

MUDr. Kateřina Vinklárková

Telefon Primář:

581 679 358

Lékař

MUDr. Jarmila Živná

Telefon:

581 679 347

Vedoucí zdravotní laborantka

Mgr. Alice Javorková

Telefon:

581 679 341

E-mailová adresa

javorkova@nemocnice-hranice.cz

V hranické nemocnici  byl zahájen provoz  hematologicko-transfuzního oddělení v roce 1955. Za dobu své existence prošel obor dynamickým vývojem, který se dotkl jak části transfuzní-dárcovské, tak části hematologické a to laboratorní i ambulantní.
Transfuzní  část  se zaměřuje  na práci odběrového střediska, kde je krev dárcům odebírána a ke zpracování je týž den transportována do zpracovatelského centra  TO FN Olomouc.Zpět jsou vraceny krevní konzervy, které mají využití v léčebně preventivní péči o pacienty naší spádové oblasti. Část krve je pak ponechána pro ty, kteří jsou  hospitalizováni a léčeni ve FN jako nejbližším specializovaném centru.V Nemocnici Hranice a.s. je zřízena krevní banka, která je povinna mít dostatečnou zásobu krve, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo života hospitalizovaných pacientů. 
Hematologická část  se zabývá péčí o ambulantní pacienty s krevními chorobami, pacienty s poruchami krevní srážlivosti a ty, kteří  mají  nasazenou dlouhodobou antikoagulační léčbu jako prevenci tromboembolické nemoci. 
Nedílnou součástí HTO je laboratorní část, poskytující  vyšetření hematologické, hemokoagulační a imunohematologické.
Péči o pacienty a dárce krve zajišťují  lékaři se specializací v oboru hematologie a transfuzní služba,  laborantky a sestry rovněž specializované v tomto oboru.  

Informace pro dárce

Odkaz na sekci věnovanou dárcům krve.

Hematologická ambulance

Navštívit stránku Hematologické ambulance Nemocnice Hranice a.s.


Ordinační hodiny hematologická ambulance
Pondělí
10.30 - 12.00 hematologická ambulance
13.00 - 14.00 ambulance pro trombofilie
Úterý
6.30 - 12.00 hematologická ambulance
13.00 - 14.00 ambulance pro trombofilie
Středa
10.30 - 12.00 hematologická ambulance
Čtvrtek
6.30 - 12.00 hematologická ambulance
13.00 - 14.00 ambulance pro trombofilie
Pátek
06.30 - 09.00 odběr krve
07.00 - 12.00 antikoagulační ambulance

Header Style
Sticky Menu
Color skins
COLOR SCHEMES