Gynekologické oddělení

Primář oddělení

MUDr. Zdenko Dragoun

Telefonní kontakt na primáře

581 679 266

Vrchní sestra

Bc. Veronika Abrahámková

Telefonní kontakt na vrchní

581 679 262

Telefonní kontakt na oddělení

581 679 223

Samostatné oddělení pracuje v naší nemocnici od roku 1945 a patří k jejím základním oborům. Gynekologie a porodnictví stejně jako celé zdravotnictví prodělalo obrovský vývoj.V posledních letech docházelo v celé republice k poklesu porodnosti a naše nemocnice se spádem asi 60 000 obyvatel se potýkala s úbytkem porodů. Proto musela nemocnice situaci řešit. Po dohodě s městy ve spádové oblasti a se souhlasem s vedením krejského úřadu bylo porodní oddělení k 1.1.04 zrušeno s tím,že nadále bude v naší nemocnici provozováno gynekologické oddělení specializované na operativu. Naše oddělení je zaměřeno na řešení širokého spektra benigních patologií s implementací nejnovějších poznatků získaných na stážích a domácích i zahraničních kongresech. Soustředíme se hlavně na miniinvazivní operativu s důrazem na laparoskopii., kde používáme moderní typy koagulací – plasmakinetika nebo harmonický UZ. Rozšířili jsme portfolio technik hysterektomií o totální laparoskopickou hysterektomii a supracervikální laparoskopickou hysterektomii, které ve světě zažívají velkou renesanci. U pacientek podstupujících hysterektomii doporučujeme i odstranění vejcovodů dle doporučení ESGE v rámci prevence rakoviny vaječníků. Laparoskopicky provádíme myomektomie. U pacientek operovaných v rámci vyšetřovacího algoritmu sterility provádíme HSK(Versascope)+miniLSK(bez potřeby sutury)+chromopertubaci, kde v případě zjištění patologie tuto hned řešíme v průběhu jedné operace (resekce peritonea s endometriozou, adheziolýza,..). Nadále řešíme stresovou inkontinenci TOT operací. Diagnostiku provádíme moderním urodynamickým přístrojem v jedné z našich ambulanci. U poruch pánevního dna provádíme: vaginální operativu (sakrospinální kolpofixace - BSC - mesh, plastiky poševní) a laparoskopickou operativu (LSK sakrokolpopexe a pektopexe). U operací se zvýšeným rizikem následné tvorby srůstů si pacientka může zakoupit antiadhezivní prostředek 4dryfield.Samozřejmostí je provádění "menších" výkonů – biopsie,LEEP,HSK(diagnostická i operační),UPT.Doba hospitalizace je u "menších" výkonů jeden den, pacientky po hysterektomii propouštíme většinou 3.pooperační den.Uvědomujeme si, že operace je pro pacientku stresová situace, kterou se jí snažíme pomoct zvládnout individuálním přístupem s dostačujícím rozsahem poučení o plánovaném výkonu, ve vlídném prostředí, v neposlední řadě příjemným vystupováním celého personálu. Naší snahou je spokojenost pacientky i odesílajícího gynekologa.V oblasti diagnostiky a léčby neplodnosti oddělení úzce spolupracuje s IVF centry v Olomouci, ve Zlíně i v Brně. Nedílnou součástí oddělení jsou i ambulantní pracoviště včetně specializovaných poraden.

Pro větší dostupnost odborné péče v Lipníku nad Bečvou a jeho okolí provozuje naše nemocnice gynekologickou ambulanci i v tomto městě v areálu nemocnice Lipník n.B. Naši gynekologové působí na ambulancích i v Bystřici p.H.,Velké Bystřici a v Přerově. Během jednoho roku je na gynekologickém oddělení hospitalizováno průměrně 1 300 pacientek, u kterých je provedeno na 700 gynekologických operací. V našich ambulancích je ročně ošetřeno 16 000 pacientek. Moderní vybavení oddělení doplňují celkem 4 moderní UZV přístroje umístěné na oddělení i všech ambulancích. Odbornou péči našim pacientkám poskytuje 5 specializovaných lékařů. Pracoviště úzce spolupracuje s okolními privátními gynekology, kteří v nemocnici operují.


Header Style
Sticky Menu
Color skins
COLOR SCHEMES