Gynekologické oddělení

Primář oddělení

MUDr. Zdenko Dragoun

Telefonní kontakt na primáře

581 679 266

Vrchní sestra

Bc. Veronika Abrahámková

Telefonní kontakt na vrchní

581 679 262

Telefonní kontakt na oddělení

581 679 223

Samostatné oddělení pracuje v naší nemocnici od roku 1945 a patří k jejím základním oborům. Gynekologie a porodnictví stejně jako celé zdravotnictví prodělalo obrovský vývoj. V posledních letech docházelo v celé republice k poklesu porodnosti a naše nemocnice se spádem asi 60 000 obyvatel se potýkala s úbytkem porodů. Proto musela nemocnice situaci řešit. Po dohodě s městy ve spádové oblasti a se souhlasem s vedením krajského úřadu bylo porodní oddělení k 1.1.04 zrušeno s tím ,že nadále bude v naší nemocnici provozováno gynekologické oddělení specializované na operativu. Naše oddělení je zaměřeno na řešení širokého spektra benigních patologií. Soustředíme se hlavně na miniinvazivní operativu s důrazem na laparoskopii. Nemocnice provozuje 2 gynekologické ambulance v Hranicích a 1 v Lipníku nad Bečvou. Zde se mohou pacientky registrovat a jejich gynekolog v případě potřeby operace ji může provést za hospitalizace na gynekologickém oddělení. Pacientky se tak vyhnou stresu z vyšetření.

Pracoviště úzce spolupracuje s okolními privátními gynekology, kteří v nemocnici operují.


Header Style
Sticky Menu
Color skins
COLOR SCHEMES