Domácí péče

Vrchní sestra

Mgr. Hana Duchoňová

Telefon:

581 679 134

E-mailová adresa

duchonova24@seznam.cz

Domácí ošetřovatelská péče navazuje na ústavní péči a nabízí základní a speciální ošetřovatelské služby pacientům propuštěným z nemocničního léčení a nemocným v domácím ošetřování. Jsou to služby na odborné úrovni poskytované kvalifikovanými zdravotními sestrami.

SPEKTRUM  POSKYTOVANÉ  PÉČE

  1. Podávání léků, aplikace injekcí
  2. Aplikace inzulínu, zacvičování aplikace inzulínu
  3. Odběry biologického materiálu
  4. Kontroly krevního tlaku
  5. Péče o permanentní katetry
  6. Péče o stomie
  7. Převazy bércových vředů
  8. Prevence a péče o dekubity
  9. Převazy po úrazech, operacích

Odbornou péči zajišťují 4 registrované zdravotní sestry. Pracovnice mají k dispozici 3 osobní automobily, kterými se přepravují k pacientům. Ročně je ošetřeno průměrně 550 pacientů, u kterých je provedeno 17 000 ošetření. Nejčastějšími diagnózami jsou cukrovka, mozkové příhody, bércové vředy a onkologická onemocnění.


Header Style
Sticky Menu
Color skins
COLOR SCHEMES