Hledáme dárce krve

Transfuzní stanice Nemocnice Hranice a.s. informuje o plánovaném přerušení odběrových dnů během letních prázdnin a v září 2024.

Odběry jsou zrušeny pro termíny: 

 • 15., 17., 22. a 24. července
 • 5., 7., 12. a 14. srpna
 • 18. září

 

Objednávkový systém

www.nemhranice.cz/rezervace

HTO Hranice hledá nové dárce krve

Požadavek na dárce:

 • váha nejméně 50kg
 • věk 18 – 60let
 • dárce nemá trpět závažným chronickým onemocněním
 • v posledních 6 měsících by neměl mít operaci, tetování, piercing, neměl by cestovat do tropických oblastí
 • neměl by být uživatelem drog, nemá vést promiskuitní život, neměl by být konzumentem alkoholu

Příjem dárců každé pondělí a středa od 6.15 do 8.45 (výluky v odběrech najdete v absencích na našich webových stránkách)
Na odběry se objednávejte online, dotazy můžete volat na tel: 581 679 341

Podrobnější informace o dárcovství a benefitech na www.prodarce.cz

 

Dotazník pro dárce

Dotazník pro dárce ke stažení ve formátu PDF.

Český červený kříž

Oceňování dárců (odkaz)
Český červený kříž Olomouc

Jsme na Facebooku

Můžete nás najít také na Facebooku - Transfuzní oddělení Hranice.


Ordinační hodiny pro dárce krve
Pondělí
06:15 - 08:45 příjem dárců, 7:00 - 09:00 odběry dárců
09:00 - 10:30 autotransfuze
Úterý
Středa
06:15 - 08:45 příjem dárců
07:00 - 10:00 odběry dárců
Čtvrtek
Pátek

Důležité informace a dotazy

 • Po očkování: za 14dní
 • Po očkování na hepatitidu B, žlutou zimnici, TBC, tyfus, choleru, přiušnice, zarděnky, spalničky, poliomyelitis, covid Astra Zenecou: za 4týdny
 • Po viróse, covid onemocnění, karanténě: za 14dní
 • Po ATB: za měsíc
 • Po klíštěti: za měsíc
 • Operace, tetování, piercing: 6 měsíců
 • Po zubařském zákroku: týden

Jako návštěva zahraničí se počítá pobyt 24 hodin a déle. Platí pro dárce, kteří byli bez příznaků infekčního onemocnění a ani neužívali profylakticky léky. Při zvláštních epidemiologických opatřeních (např. COVID-19, West Nile virus atd.) mohou platit jiné podmínky.

EVROPA:

 • 1 týden : všechno kromě oblastí níže
 • 1 měsíc : oblasti s výskytem West-Nile virus
 • 1 měsíc : Ibiza, Island, Kanárské ostrovy, Korsika, Kréta, Mallorca, Malta, Rusko, Sicílie

ASIE:

 • 1 měsíc: Gruzie, Izrael, Japonsko, Libanon, Rusko, Turecko
 • 3 měsíce: Arménie, Ázerbájdžán, Čína (jižní část Číny 6 měsíců), Hongkong, Irák, Jižní Korea, Kazachstán, Kyrgyzstán, Mongolsko, Omán, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Sýrie, Tchaj-wan, Turkmenistán, Uzbekistán
 • 6 měsíců: ostatní

AFRIKA:

 • 1 měsíc: Alžírsko (jižní část 6 měsíců), Egypt (jižní část 6 měsíců), Libye, Maroko, Tunisko
 • 6 měsíců: ostatní 

SEVERNÍ  AMERIKA ( a Střední Amerika):

 • 1 měsíc: Kanada, USA
 • 3 měsíce: Bahamy, Havajské ostrovy, Kuba, Mexiko
 • 6 měsíců: ostatní

JIŽNÍ  AMERIKA:

 • 6 měsíců

AUSTRÁLIE  A  OCEÁNIE:

 • 1 měsíc: Austrálie (Tanzanie a odlehlé oblasti 3 měsíce), Nový Zéland
 • 3 měsíce: jednotlivé ostrovní státy

Dárcem se může stát každý, kdo splňujete tyto podmínky:

 • je osobou s trvalým pobytem na území ČR, nebo na území členského státu EU
 • mající zdravotní pojištění platné v ČR
 • musí být schopen komunikovat v češtině.
 • věk 18 – 65 let, prvodárci do 60let věku
 • minimální hmotnost 50 kg
 • dobrý zdravotní stav
 • není evidován v Národním registru vyřazených dárců
 • není HIV pozitivní a není v trvalém kontaktu s osobou infikovanou HIV (rodina, sexuální partner)
 • neprodělal žloutenku typu B a C a není v úzkém kontaktu s osobami trpícími infekční žloutenkou (rodina, zaměstnání, sexuální partner)
 • není uživatel drog
 • není alkoholik
 • není diabetik na inzulinu
 • nemá kardiovaskulární onemocnění (infarkt, srdeční vada, vysoký krevní tlak)
 • nemá chronické žaludeční vředy, onemocnění slinivky, střev, jater nebo žlučníku
 • nemá metabolické onemocnění (např. cukrovka)
 • nemá onemocnění nervového systému (epilepsie, roztroušená skleróza)
 • netrpí onemocněním krve (chudokrevnost, leukémie, poruchy krevních destiček
 • netrpí poruchami srážlivost krve 
 • netrpí chronickým onemocněním ledvin, močových cest nebo zažívacího traktu
 • netrpí těžkou alergií nebo astmatem
 • netrpí vážnějším onemocněním dýchacích cest (rozedma plic, chronická bronchitida)
 • netrpí vážnějším kožním onemocněním (lupénka, pásový nebo genitální opar)
 • netrpí autoimunitními chorobami
 • netrpí revmatickým onemocněním nebo onemocněním kostí a kloubů
 • neměl nádorové onemocnění
 • neměl transplantaci orgánů, tvrdé pleny mozkové nebo rohovky
 • neměl neurochirurgický zákrok mozku
 • neměl malárii ani jinou tropickou nemoc (babesióza, Chaganova nemoc, leishmanióza, Q horečka, virus západonilské horečky WNV apod.)
 • neprodělal TBC
 • nepobýval v letech 1980-1996 déle než 6 měsíců ve Velké Británii a ve Francii (variantní Creutzfeldt-Jacobova nemoc)
 • neobdržel v letech 1980-1996 v zahraničí, zejména ve Velké Británii a Francii transfuzi krve nebo krevních komponent

Autologní odběr - Autotransfuze

Existuje možnost, kdy si pacient sám sobě před plánovanou operací může darovat krev. Podmínky jsou zcela odlišné od běžného dárcovství. Počítá se totiž s tím, že krev se v krátké době nemocnému vrátí. Výhody autologních odběrů jsou nesporné, především u nemocného nehrozí reakce proti dárcovským červeným krvinkám. Snižuje se i riziko poškození imunitního systému a snižuje se riziko nákazy nemocemi přenosnými krví. Toto ani při pečlivém vyšetření dárcovské krve nelze zcela jednoznačně vyloučit. V neposlední řadě autologní odběr prováděný krátce před operací snižuje hustotu krve, a tím se u nemocného ovlivní pravděpodobnost vzniku trombózy či plicní embolie.

Jak a kdy se k autolognímu odběru objednat?

K autolognímu odběru se lze objednat na telefonním čísle 581 679 349 nebo přímo v hematologické ambulanci .
Objednávky jsou přijímány denně od 6.30 do 14.00, vyjma pondělí a středy, kdy se lze objednávat od 10.00 do 14.00 .
 Autologní odběry probíhají v pondělí od 9.00 do 11.00 na základě objednaného termínu.

Jak probíhá autologní odběr?

K prvnímu odběru si nemocný musí donést žádanku k autolognímu odběru , kartičku pojištěnce, občanský průkaz a výsledky vyšetření, které byly doposud před operací provedeny.
Před prvním odběrem provede sestra odběr krve na vyšetřením krevního obrazu a krevní skupiny.
Lékař zhodnotí výsledky krevního obrazu, anamnézu, doručené výsledky, provede základní vyšetření nemocného a rozhodne o tom, zda je možné odběr provést.
Autologní odběr krve trvá cca 5-10minu na lehátku v pololeže, během výkonu se odebere 405ml krve. Po celou dobu výkonu je dárce autologní krve pod dozorem sestry. V případě nevolnosti může nemocný vyčkat na odběrovém lůžku. Po odběru je dárci poskytnuto malé občerstvení.

Poučení před autologním odběrem

Je vhodné již týden před odběrem po dohodě s ošetřujícím/obvodním lékařem nasadit preparát železa. Týden před prvním odběrem vysadit , po dohodě s ošetřujícím/obvodním lékařem, antiagregační terapii (Anopyrin, Godasal, Stacyl apod).
14hodin před odběrem nejíst nic tučného, ale nehladovět ! Ráno v den odběru posnídat rohlík a čaj.

Můžete prostudovat: Co jíst před odběrem krve.

Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou roli a nelze ji uměle vyrobit. S rozvojem léčebných metod a operačních postupů jsou dnes lékaři schopni léčit i těžce nemocné, kteří dříve měli minimální šanci na uzdravení. Roste tak i potřeba krve a jejích složek získávaných od dárců

Krve je nejvíce třeba při:

 • velkých úrazech
 • řadě operací
 • u kardiochirurgických, ortopedických, transplantací apod.
 • závažných dlouhotrvajících nemocí
 • nádorové onemocnění krve, nádorové onemocnění ostatních orgánů, nemoci vyžadujících léčbu umělou ledvinou apod.

Přípravky vyrobené z krevní plazmy jsou nezbytné pro:

 • nemocné s poruchami srážlivosti krve
 • nemocné s poruchami imunity
 • nemocné s těžkými popáleninami

Staňte se proto i Vy dárci krve! Vaše krev může pomoci zachránit život!

Principy dárcovství krve

Důvody k podpoře bezplatného dárcovství jsou nejen etické a právní (krev by neměla být předmětem nežádoucího obchodu), ale i medicínské – pouze dárce, který není motivován přímou platbou a není tedy motivován některé informace zatajit, je považován za bezpečného. Akt darování krve je v legislativě České republiky uveden v řadě obecně závazných právních přepisů - darování krve a jejích složek je považováno za úkon ve veřejném zájmu, na který je nutno brát zvláštní zřetel.

Benefity pro dárce krve

 1. Uvolnění ze zaměstnání
  Možnost uvolnění dárce krve ze zaměstnání řeší zákoník práce (zák. 262/2006 Sb. v platném znění). Dárci se poskytuje pracovní volno s náhradou mzdy na cestu k odběru, odběr samotný a na zotavení po odběru po dobu 24 hodin.Není-li však odběr proveden, je dárce povinen se vrátit do zaměstnání.
 2. Možnost snížení daňového základu o 3 000 Kč za každý odběr
  Odečet provede vaše mzdová účtárna při pravidelném ročním vyúčtování daně na základě potvrzení, které si vyžádáte na transfuzním oddělení.
 3. V České republice morální oceňování dárců krve provádí od roku 1960 Československý, resp. Český, červený kříž a vychází přitom z výše uvedené definice dobrovolného bezpříspěvkového dárcovství. Podle počtu odběrů jsou udělovány: za 10 odběrů bronzová medaile prof. Janského, za 20 odběrů stříbrná medaile a za 40 odběrů zlatá medaile. Dále jsou udělovány Zlaté kříže ČČK. 3.třídy za 80 odběrů, 2.třídy za 120 odběrů a 1.třídy za 160 odběrů.. Dalším oceněním ČČK je plaketa „Dar krve – dar života“ udělovaná za 250 bezpříspěvkových odběrů. Je předávána celostátně, zpravidla jedenkrát za dva roky.
 4. Některé zdravotní pojišťovny mají v nabídce pro bezpříspěvkové dárce krve různé benefity, v podobě pojištění cest do zahraničí, vitaminových balíčků, ozdravných pobytů apod. Bližší informace získáte u své zdravotní pojišťovny.
 5. Další benefity poskytované některými firmami lze najít na adrese www.prodarce.cz.

Dárce by měl mít vyváženou stravu s dostatkem potravin bohatých na bílkoviny (mléčné výrobky,luštěniny, libové maso), vitamíny a minerály.

14 hod. před odběrem již nejezte tučné, mléčné, vaječné a masové výrobky.

Lehká večeře do 18 hodin – vybírejte z doporučených potravin

 1. BRAMBORY- bez másla a mléka
 2. TĚSTOVINY (bez tuku) a zelenina nebo kompot
 3. SLADKÁ RÝŽE - bez tuku, jen s ovocem
 4. VAŘENÉ NETUČNÉ MASO!
 5. LUŠTĚNINY A CHLÉB
 6. NETUČNÉ PEČIVO - rohlíky, veka, vánočka, suchary + marmeláda, med
 7. NETUČNÉ JOGURTY!
 8. OVOCE, ZELENINA - větší množství
 9. TEKUTINY – VODA, ČAJ, OVOCNÉ ŠŤÁVY, KÁVA – NEPŘESLAZENÉ!

V den odběru – snídaně:

 1. Pít dostatek nepřeslazených tekutin (káva, čaj, ovocné šťávy)
 2. Netučné pečivo (rohlíky, piškoty, suchary,rýžové či kukuřičné chlebíčky…) POZOR!!! NE celozrnné pečivo se semínky či oříšky!!!
 3. Ovoce, zelenina
 • Nejméně 14 hodin před odběrem nekonzumujte žádný alkohol !
 • Nejméně 3 hodiny před odběrem nekuřte !
 • 24hod před odběrem není doporučený větší fyzický výkon.

NESMÍTE HLADOVĚT!!

Vážené dárkyně, vážení dárci,

V přípravě k odběru je kromě dietních opatření i doporučení nekouřit před odběrem.

Proč tomu tak je?

Pacienti dostávají transfuze červených krvinek tehdy, jestliže mají nedostatek krevního barviva. Toto barvivo váže na sebe kyslík a roznáší jej ke všem tkáním tak, aby byly správně okysličené (nejcitlivější jsou na nedostatek kyslíku mozek, srdce a ledviny).

Při kouření se červené barvivo kuřáka částečně sytí místo kyslíkem kysličníkem uhelnatým a účinek transfuze je výrazně nižší, protože ke tkáním se dostane kyslíku méně (nejvýrazněji to pocítí novorozenci a malé děti).

Prosím, nekuřte nejméně 3hodiny před odběrem, aby vaše darovaná krev mohla maximálně pomoci našim nemocným !!!!

Standardní odběr činí 470ml krve.

Doporučený interval mezi dvěma následujícími odběry je 10 týdnů, ve výjimečných případech je možné zkrátit interval na 8 týdnů.

Celkový počet standardních odběrů provedených v průběhu 12 měsíců by neměl překračovat u mužů 4 odběry a u žen 3 odběry.

Ve výjimečných případech je možné u mužů provést až 5 standardních odběrů a u žen až 4 standardní odběry plné krve za 12 měsíců

Minimální interval mezi odběrem plazmy a následným standardním odběrem plné krve, je 48 hodin. Minimální interval mezi standardním odběrem plné krve jsou 4 týdny.

 • týden po zhojení oparu
 • u žen v době menstruace
 • alespoň 14 dní po lehčí infekci (rýma, kašel, průjem apod.)
 • 14dní až měsíc po očkování
 • 1 měsíc po dobrání antibiotik
 • 1 měsíc po pobytu mimo Evropu
 • 1 měsíc po přisátí klíštěte
 • 6 měsíců po vyléčení boreliózy
 • 6 měsíců po operaci, endoskopickém vyšetření
 • 6 měsíců po transfuzi krve
 • 6 měsíců po tetování nebo piercingu
 • 6 měsíců po pobytu v malarických oblastech
 • 6 měsíců po pobytu v nápravném zařízení
 • 1 rok po vyléčení žloutenky typu A nebo mononukleózy
 • alergici mohou krev darovat pouze u lehčí formy onemocnění, bez akutních
 • obtíží a bez léčby
 • lidé s vysokým krevním tlakem mohou darovat krev pouze pokud mají při
 • terapii krevní tlak kompenzovaný
 • ženy mohou darovat nejdříve devět měsíců po porodu a půl roku po ukončení
 • kojení

Staň se dárcem kostní dřeně

Chcete-li se stát dárcem kostní dřeně, lze se do Českého národního registru dárců dřeně (dále ČNRDD) zapsat i na našem oddělení.

Kritéria pro zápis nových dobrovolníků do ČNRDD:

 • věk 18-35 let
 • dobrý zdravotní stav
 • ochota překonat určité nepohodlí a ztrátu času, které jsou spojeny s jednou či několika návštěvami zdravotnického zařízení, případě odběrem krvetvorných buněk v zájmu záchrany života druhého člověka

Obecně lze říci, že kritéria jsou podobná jako u dárců krve, někdy je však nutné posuzovat zdravotní stav budoucího dárce s tím vědomím, že muže být také jediným člověkem na světe, který muže zachránit konkrétního těžce nemocného.

Bližší informace nebo doplňující dotazy Vám podá lékař transfúzního oddělení nebo zdravotní sestra evidence.Lze je získat i na internetové adrese www.kostnidren.cz

Rozhodnete-li se do registru vstoupit, podepíšete souhlas se zařazením vašich dat do registru, odběrem vzorku krve a také případným uchováním Vaší DNA a vyplníte krátký zdravotní dotazník. Vámi uvedené údaje zůstávají diskrétní, chráněné proti jakémukoli zneužití.

Po podpisu vstupních formulářů Vám bude zdravotnickým personálem proveden odběr 1 zkumavky (cca 6ml) krve určené k vyšetření Vašich tkáňových (transplantačních) znaků.

Žádné další vyšetření se v době registrace dárce již neprovádí. Váš zdravotní stav se může v průběhu let měnit a podrobné vyšetření je tedy prováděno až v době výběru dárce pro konkrétního nemocného.

V centrální HLA laboratoři je z Vaší krve určen soubor tkáňových (transplantačních) znaků. Uchovávání vzorku Vaší krve v DNA bance následně uspoří čas i nutnost zvaní dárce k dalším upřesňujícím odběrům ve fázi pozdějšího výběru dárce pro konkrétního nemocného. Vzorek Vaší DNA bude uchováván pouze v případě Vašeho předchozího písemného souhlasu.

Zapíšete-li se do registru, můžete být vybrán(a) jako vhodný dárce pro někoho z nemocných třeba i ve velmi krátké době. Jiní dárci ovšem mohou být v databázi řadu let, než se najde nemocný, který bude jejich dřen potřebovat, najde-li se vůbec. Přesto každý zapsaný dárce dává budoucí naději na život druhému člověku.

Naši partneři

Město Hranice

Město Hranice

www.mesto-hranice.cz

Ekoltes Hranice

Ekoltes Hranice

ekoltes.cz

Laser Aréna Olomouc

Laser Aréna Olomouc

laserarenaolomouc.cz

Dynamic Fit

Dynamic fit Hranice

www.dynamic-fit.cz

Pevnost poznání ÚP Olomouc

Pevnost poznání 

www.pevnostpoznani.cz

Bushman

Bushman

www.bushman.cz


Header Style
Sticky Menu
Color skins
COLOR SCHEMES