Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Primář oddělení

MUDr. Petr Tomančák

Telefonní kontakt na primáře

581 679 249

Vrchní sestra

Bc. Ivana Mykytinová

Telefonní kontakt na vrchní

581 679 244

Telefonní kontakt na oddělení

581 679 248

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice Hranice a.s. zajišťuje odbornou péči o nemocné v kritickém stavu a anesteziologickou činnost při operačních a bolestivých diagnostických výkonech. 

Na ARO jsou hospitalizováni pacienti po závažných úrazech mozku, hrudníku, břicha a končetin, dále pacienti se selhávajícími životními  funkcemi po mozkových příhodách, po oživování - KPR, po náročných operačních výkonech, otravách a jiných závažných, život ohrožujících stavech.

Mobilní resuscitační tým našich lékařů a sester zajišťuje urgentní péči a KPR při náhlém zhoršení zdravotního stavu pacientů v areálu Nemocnice Hranice a.s. Významná je i konziliární činnost lékařů ARO a to, jak při přípravě nemocných k  náročným operačním výkonům, tak v koordinaci intenzivní péče v naší nemocnici.

Oddělení disponuje čtyřmi plně vybavenými resuscitačními lůžky a dvěma lůžky pro pacienty po náročných operačních výkonech. Průměrně  je na ARO hospitalizováno kolem 250 pacientů ročně. Našimi anesteziology je za rok provedeno  více jak 2500 celkových a lokálních anestézií. Zajišťujeme anestézii pro oddělení všeobecné chirurgie, plastické chirurgie, gynekologie, ortopedie, ORL a také pro pacienty dětského oddělení při nepříjemných diagnostických výkonech.

Oddělení a operační sály jsou vybaveny moderními monitory, ventilátory a anesteziologickou technikou od firmy Dräger. Disponujeme  „umělou ledvinou“ multiFiltrate od firmy Fresenius. 

Na oddělení pracuje nutriční specialista. Spolupracujeme rovněž se Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého  kraje - mnozí z našich lékařů se podílejí v mimopracovní době na výjezdech RLP. Oddělení ARO prošlo úspěšně procesem odborné akreditace.


Header Style
Sticky Menu
Color skins
COLOR SCHEMES