Ambulance paliativní péče a geriatrie

MUDr. Miluše Schwubová

Lékař

MUDr. Miluše Schwubová

Telefon Lékař:

581 679 272

Telefonní kontakt ambulance

581 679 272

SPEKTRUM  PÉČE

Ambulance paliativní péče a geriatrie je zaměřena na komplexní péči o pacienty s nevyléčitelným onemocněním  se snahou zachovat jejich důstojnost, osobnost a jedinečnost a s cílem zlepšit kvalitu jejich života v situaci těžké, pokročilé nemoci.

Péče je určena pro pacienty s onkologickým onemocněním již v průběhu onkologické léčby,  ale především po ukončení  aktivní onkologické léčby (CHT-chemoterapie, RT, biologická léčba . . .), kdy už je doporučena pouze symptomová léčba.

Pečujeme o pacienty se systémovým onemocněním  v terminální fázi – srdeční selhání, CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc), renální, jaterní selhání.

Dále je ambulance paliativní péče a geriatrie pro křehké geriatrické pacienty, nemocné s těžkou, pokročilou Alzheimerovou demencí, Parkinsonovou nemocí, a pokročilé neurodegenerativní onemocnění, ALS (amyotrofická laterální skleróza).

Zaměřujeme se převážně na léčbu bolesti, ale  i ostatních symptomů, které sebou dané  onemocnění v průběhu přináší (dušnost, nevolnost, zvracení, nechutenství, poruchy spánku, úzkost,  strach, deprese, delirium a další). Provádíme převazy chronických ran, odlehčovací punkce ascitu, rehydratační infuzní terapii.

Součástí naší péče je podpora psychologická, spirituální a sociální.

V rámci komplexního přístupu spolupracujeme s praktickými lékaři, s odbornými ambulantními specialisty, psychology, dále pak se sociální sestrou, s  agenturou domácí péče, s charitou, s domovy seniorů či s nemocničním kaplanem (knězem).

Dle potřeby pacienta a dle jeho aktuálního zdravotního stavu domluvíme hospitalizaci na Oddělení následné a paliativní péče Nemocnice Hranice, nebo pacienta předáme do hospicové péče (lůžkový hospic nebo MSPP-mobilní specializovaná paliativní péče).

Cílem ambulance paliativní péče a geriatrie je umožnit pacientům s nevyléčitelným onemocněním prožít závěr svého života v co nejlepším komfortu a kvalitě, zabránit zbytečným výjezdům RZP, omezit akutní hospitalizace, omezit marnou léčbu.

Snažíme se o individuální přístup, dobrou komunikaci s pacientem a s jeho rodinou. Pečující rodina je nedílnou součástí týmu a její role je nezastupitelná.

Považujeme za důležité udělat si čas na pacienta, zajistit dostatek prostoru na otázky a odpovědi a zjistit tak, jaká jsou jeho očekávání a jaká jsou očekávání rodiny.

Nezbytné je pravdivě informovat o nemoci, o jejím průběhu, pokročilosti, prognóze a další možné léčbě.

Cílem je vytvořit pozitivní plán paliativní péče – nebo-li co budeme dělat, jak budeme postupovat.

Paliativní péče dává smysl, je to dobrá cesta!


Ordinační hodiny
Pondělí
Úterý
13:30 - 15:30
Středa
Čtvrtek
Pátek

Po předchozím telefonickém objednání na tel.: (581 679 272)
V prostorách akutního příjmu / interní ambulance


Header Style
Sticky Menu
Color skins
COLOR SCHEMES