Akutní příjem

Primář

MUDr. Naděžda Nováková

Telefon Primář:

581 679 211

Vrchní sestra

Mgr. Hana Duchoňová

Telefon:

581 679 134

E-mailová adresa

duchonova24@seznam.cz

Pracoviště akutního příjmu je velice mladá součást nemocnice, které vzniklo v roce 1997 jako jedno z prvních pracovišť svého druhu v republice.Akutní příjem je ve své podstatě spojovací článek mezi zevním prostředím a nemocnicí. Jsou zde vyšetřováni a eventuálně na nezbytnou dobu umístěni pacienti pro stanovení diagnózy, stabilizaci zdravotního stavu a rozhodnutí o dalším léčebném a diagnostickém postupu.

Součástí oddělení akutního příjmu je i denní stacionář, který slouží k umístění nemocných po léčebných i diagnostických výkonech, a jako stanoviště lékařské služby první pomoci, kterou nemocnice zajišťuje.

Oddělení akutního příjmu je ke své činnosti vybaveno kvalitními zdravotnickými přístroji i vyškoleným středně zdravotnickým personálem.Pracuje v nepřetržitém provoze. Lékařsky se na činnosti oddělení podílejí dle charakteru onemocnění lékaři jednotlivých odborností,organizačně je oddělení řízeno lékařem intenzivistou s erudicí v urgentní medicíně.

Oddělení velice úzce spolupracuje se Záchrannou službou, pro kterou tvoří zázemí pro ošetřování přivezených pacientů i doškolovací pracoviště pro personál.    


Ordinační hodiny
Pondělí
Nepřetržitě
Úterý
Nepřetržitě
Středa
Nepřetržitě
Čtvrtek
Nepřetržitě
Pátek
Nepřetržitě

Header Style
Sticky Menu
Color skins
COLOR SCHEMES