Proč podpora zdraví?

Nemocnice Hranice přijala dlouhodobý program podpory prevence a zdravého životního stylu pro své spádové území.

Ve svých aktivitách vycházíme z několika skutečností:

 1. Zdravotnictví i jeho obrovské technologické pokroky ovlivňují náš zdravotní stav cca z jedné třetiny. Dále se kromě genetických faktorů na našem zdraví nejvíce podílí způsob našeho života (výživa, pohyb, prevence) a životní respektive pracovní podmínky. Nemůžeme tedy spoléhat pouze na kvalitní zdravotní péči.   Nejlepší léčba je ta, která vůbec nemusí začít!
 2. Úspěch v prevenci můžeme zaznamenat pouze soustavností a nácvikem správných návyků.
  Proto je třeba pracovat nejen s dospělou populací, ale mít zaměření zejména na děti a mládež.
 3. Zdravotní politika by měla být prioritou státu!
  Bohužel však v politických šarvátkách bývá vyplýtváno úsilí pouze na jednu část zdravotní politiky → organizaci zdravotnictví. Prevence a obecně potlačování příčin poruch našeho zdravotního stavu proto nemá systém a tudíž má i pokulhávající výsledky. Vnímáme, že je povinností zdravotníků nejen se k této problematice vyjadřovat, ale i konat.
 4. Předpokládáme, že komunikace se spádovým územím nemocnice může mít vliv i na modelaci vzájemných vztahů a uvědomění si možností zodpovědností a povinností.

Nemocnice

Jaké preventivní zdravotnické programy podporujeme?

  1. nemocnice se pravidelně zapojuje do celostátních grantových programů nejen v oblasti zkvalitňování léčby onemocnění, ale i programů prevence – například v léčbě cévních onemocnění nebo prevence meningokových infekcí
  2. nemocnice připravuje nabídku individuálních preventivních programů, které budou specifikovány („šity na míru“) dle věku, povolání, pohlaví, rizika atd.
  3. nemocnice provozuje pracoviště, která se cíleně zabývají prevencí, diagnostikou a léčbou nádorových onemocnění
   • mamodiagnostické centrum na ulici dr. Skaláka č. 14 v Přerově je akreditované
    screeningové pracoviště pro onemocnění ženského prsu
   • gastroenterologické pracoviště se zabývá problematikou prevence a onemocnění zažívacího traktu
   • pracoviště plastické chirurgie a dermatologie se zabývá problematikou kožních nádorů
  4. Nemocnice přistoupila k realizaci postgraduální výchovy absolventů lékařských fakult v oboru praktického lékařství.
   V tomto oboru získala akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR a má erudované pracovníky, kteří tuto výchovu zajišťují. Cílem je získání kvalifikovaných pracovníků, kteří budou pracovat v přímém kontaktu s občany spádového území a budou zaměřeni nejen na diagnostiku a léčbu onemocnění, ale i na jejich prevenci.

  Zabýváme se i pracovními podmínkami

  Nemocnice se zaměřuje i na závodní zdravotní péči a má ve svém programu nabízet tuto péči pro zaměstnavatele svého spádového území.
  V současné době zajišťuje tento druh činnosti nejen pro své zaměstnance, ale i pro Multidisplay, s. r. o.
  Cílem je opět vytváření optimálních pracovních podmínek s positivním dopadem na kvalitu zdravotního stavu

  S prevencí přicházíme za lidmi

  Na potřebu sledování vlastního zdravotního stavu, na nutnosti nácviku správných návyků v oblasti pitného režimu, pohybu a výživy upozorňují zdravotníci nemocnice zejména při společenských a sportovních akcích.
  Erudovaní pracovníci nemocnice se účastní besed a přednášek na témata prevence onemocnění i zdravého životního stylu.
  Nemocnice programově spolupracuje se sdruženími pacientů (diabetici, pacienti s nádorovými onemocněními, zdravotně postižení,…)
  Zdravotničtí pracovníci nemocnice se podílejí na zdravotnickém zabezpečení sportovních akcí.
  Zajišťujeme bezplatné měření základních parametrů zdravotního stavu (tlak krve, cukr, cholesterol, stav plic,…).
  Přímý kontakt umožňuje řízenou diskuzi odborných pracovníků s účastníky.


  Věnujeme se dětem i mládeži

  Již několik let pořádáme pro děti a mládež letní sportovní prázdniny, vedené zkušenými trenéry a zdravotnickými pracovníky, s důrazem na přiměřenost a všestrannost zátěže, správného pitného, stravovacího a hygienicko-zdravotního režimu.

   

  MUDr. Eduard Sohlich MBA
  ředitel Nemocnice Hranice a.s.

   

  Přiložený soubor Velikost
  Program podpory zdraví Nemocnice Hranice a.s. 523.57 KB
  
  Header Style
  Sticky Menu
  Color skins
  COLOR SCHEMES