Mamodiagnostické centrum Přerov

MUDr. Daniel Bartík

Primář

MUDr. Daniel Bartík

Telefon Primář:

581 290 534

E-mailová adresa

mamograf@nemocnice-hranice.cz

Webové stránky

https://mamo.nemhranice.cz/

Telefonní kontakt

800 900 885

Mamo Web
Mamo 1
Mamo 2

Webové stránky mamocentra v Přerově

Navštivte nové webové stránky Mamodiagnostického centra v Přerově

Ulice Dr. Skaláka 14/1449, 750 02 Přerov

Navštivte webové stránky mamografického pracoviště dostupné na mamo.nemhranice.cz s možností online objednání!

Vítáme Vás na našich webových stránkách, které vznikly v souvislosti s podporou projektu s názvem Program mamografického screeningu v České republice.

Program probíhá v ČR od roku 2002 a je zaměřen na vyhledávání rakoviny prsu (mamární screening). Aby byl screening účinný, je nutno u žen po 45. roce (včetně) vyšetření pravidelně opakovat ve dvouletých intervalech.

Na těchto stránkách naleznete informace o dané problematice, o mamodiagnostickém centru v Přerově a o možnosti a způsobu objednávání se k vyšetření.

Podle platné legislativy potřebujete k vyšetření žádanku, kterou vám vystaví váš praktický lékař nebo gynekolog. Objednejte se na vyšetření včas! 

Screening (česky skríning) = celostátní zdravotnický program, který umožňuje časný záchyt zhoubných nádorů prováděním preventivních vyšetření v populaci.

Mamografický screening (MG screening)
= aktivní vyhledávání rakoviny prsu ve stadiu, kdy nevytváří žádné příznaky.
Záměrem MG screeningu v České republice je nabídnout ženám kvalifikovaná preventivní vyšetření prsu na kvalitních pracovištích – akreditovaných mamodiagnostických centrech. 

  1. Screeningové mamografické vyšetření je hrazeno ze zdravotního pojištění a provádí se v našem centru u žen, splňujících tato kritéria: 
  • které jsou ve věku od 45 let výše
  • vyšetření se provádí ve dvouletých intervalech
  • Podle platné legislativy potřebujete k vyšetření žádanku, kterou Vám vystaví Váš praktický lékař nebo gynekolog.
  • Skupina preventivních mamografií (screeningových) je ošetřena:
    a) vyhláškou MZ č. 372/2002 Sb. - o preventivních prohlídkách
  1. Screeningové mamografické vyšetření – samoplátkyně
  • U žen, které jsou bez příznaků nádorového onemocnění prsu, ale nesplňují další výše uvedená kritéria nebo chtějí dobrovolně podstoupit vyšetření každý rok, můžeme v našem centru také provést screeningovou mamografii nebo preventivní ultrazvukové vyšetření prsů - to ale za přímou úhradu.
  • K vyšetření nepotřebujete žádnou žádanku !

Diagnostická mamografie = vyšetření ženy, která má subjektivní nebo objektivní nález na prsu. Diagnostická mamografie je hrazena ze zdravotního pojištění.  Skupina diagnostických mamografií je ošetřena : a) vyhláškou MZ č. 60/1997 Sb. - o dispenzární péči b) zákonem MZ č. 48/1997 Sb. - o veřejném zdravotním pojištění Při Vašich potížích provedeme klinické vyšetření odborným lékařem a vyhotovení žádanky při Vaší návštěvě.  

Kontaktovat nás, a následně se objednat, můžete osobně, telefonicky, e-mailem nebo online objednávkovým formulářem na adrese mamo-objednavky.nemocnice-hranice.cz.

Webové stránky mamografického pracoviště - https://mamo.nemhranice.cz/

Adresa: Mamodiagnostické centrum, ulice Dr. Skaláka 14, 750 02 Přerov

Bezplatná linka: 800 900 885

Telefon: 581 204 830

E-mail: mamograf.prerov@nemocnice-hranice.cz


Ordinační hodiny
Pondělí
07:00 - 15:30
Úterý
07:00 - 15:30
Středa
07:00 - 15:30
13.00 - 15.30 (mamární komise)
Čtvrtek
07:00 - 15:30
Pátek
07:00 - 15:30

Header Style
Sticky Menu
Color skins
COLOR SCHEMES