Světový den hygieny rukou si připomínáme každý rok 5. května a provází jej kampaň Světové zdravotnické organizace (WHO) s názvem „Zachraň život - umývej si ruce“, která upozorňuje na význam mytí rukou jako rozhodujícího preventivního opatření proti přenosu mnoha infekčních onemocnění. Více informací naleznete na www.szu.cz

Hygiena rukou je nákladově efektivní postup prevence a kontroly infekcí v nemocnici, správné návyky jsou velice důležité pro celou populaci. Hygienu rukou musíme všichni provádět minimálně po použití toalety a před jídlem.

V naší nemocnici věnujeme této problematice velkou pozornost, jak u pacientů, kde se informuje o významu dezinfekce rukou, tak u zaměstnanců, kteří jsou 1 x ročně školeni v této problematice a je prováděn několikrát ročně interní audit.

Den hygieny rukou

Header Style
Sticky Menu
Color skins
COLOR SCHEMES