Představenstvo společnosti Nemocnice Hranice a.s., se sídlem Zborovská 1245, Hranice I -Město, 753 01 Hranice, IČO: 47677406, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 852, svolává v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., v platném znění, řádnou valnou hromadu. 

Řádná valná hromada se koná dne 15.června 2023 ve 13.00 hodin

v zasedací místnosti Nemocnice Hranice a.s., Zborovská 1245, Hranice.

Nemocnice

Header Style
Sticky Menu
Color skins
COLOR SCHEMES