Tímto děkujeme společnosti Nikey, s.r.o. , se sídlem v Ostravě, ul. Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava, za finanční dar ve výši 15 000,- Kč pro potřeby financování nákupu odběrových vah Macomix Docon 7 s příslušenstvím, pro potřeby hematologicko transfuzního oddělení nemocnice.

Nemocnice

Header Style
Sticky Menu
Color skins
COLOR SCHEMES