Ve dnech 8. a 9. června 2023 proběhlo akreditační šetření Spojenou akreditační komisí, o.p.s., zahrnující hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a vyhlášky č. 102/2012 Sb.

Na základě tohoto šetření byla naše nemocnice akreditována na období do 8. června 2026.

Stránka sekce akreditace na webu nemocnice (odkaz)

Nemocnice Hranice

Header Style
Sticky Menu
Color skins
COLOR SCHEMES