Nemocnice Hranice a.s. pokračuje v postupných opravách jednotlivých oddělení. Tentokrát přišla na řadu lůžková část dětského oddělení. Modernizace tohoto oddělení přinesla významné zlepšení komfortu pro dětské pacienty, ale také jejich doprovodu, který je společně s dětmi hospitalizován. Náklady na modernizaci se pohybují okolo 10 mil. Kč. 

Dlouhodobě se snažíme v naší nemocnici investovat tak, aby prostředí pro pacienty bylo co nejpříjemnější a nejmodernější, včetně té nejlaskavější péče.

Mgr. Jana Pivovarčíková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči


Modernizace dětského oddělení 2024

Header Style
Sticky Menu
Color skins
COLOR SCHEMES